Ordbok for dambygging

Ordbok for dambygging på sju språk: norsk, engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk og portugisisk.

ICOLDs ordbok for dammer ble oversatt til norsk i 1968. Denne versjonen er nå scannet og gjort tilgjengelig på NNCOLDs sider, se her.

Siste versjon av ICOLDs dictionary er fra 1994 og kan bestilles direkte fra ICOLD, se her.