Arrangement

Nordisk seminar i Finland – reisestøtte for fagpersoner under 35 år -Søknadsfrist: snarest

Den 8. november arrangeres et Nordisk seminar om dammer og damsikkerhet i Finland. Seminaret er et samarbeid mellom NNCOLD, FINCOLD SWEDCOLD og ISCOLD.  Problemer av interesse i de nordiske land er trukket frem i foredragene. Følgende tema er valgt ut i år: Aktuelle problemstillinger i nordiske land, hendelser og utfordringer med dammer og gruvedammer. Se nærmere her: https://www.fincold.org/post/2nd-nordic-seminar

NNCOLD oppfordrer fagpersoner under 35 år til å delta på det Nordiske seminaret i Helsinki.

Reisestøtte kan søkes snarest (påmeldingsfrist til seminaret er 20. oktober) med epost til NNCOLDs sekretær, Goranka Grzanic: gog@nve.no.

Søknaden må inneholde følgende: Navn, adresse, alder, fagområde, hvor stort beløp som omsøkes og kort beskrivelse av hvorfor seminaret er av faglig interesse for vedkommende.

Reisestøtten utbetales etter utført reise og fremlagt kvittering.

Påmelding til seminaret er via denne linken (frist 20. oktober): 2nd Nordic Seminar: Survey Powered by Webropol (webropolsurveys.com)