MEDLEMMER - BLI MEDLEM

Medlemskap i NNCOLD er hovedsakelig basert på firmamedlemskap. NNCOLD teller per i dag 30 medlemsbedrifter , og medlemskap kan fåes gjennom NNCOLDs sekretariat (henvendelse e-post: gog@nve.no) mot en årlig medlemsavgift  på kr. 4 950,-.

Medlemskap i NNCOLD inkluderer blant annet abonnement på ICOLDs tekniske bøker (bulletiner), informasjon fra ICOLD og andre relevante organisasjoner, invitasjoner til NNCOLDs årlige fagseminarer og ICOLDs årsmøter/kongresser.