Medlemmer – Bli medlem

Medlemskap i NNCOLD er hovedsakelig basert på firmamedlemskap. Her er våre medlemsbedrifter.

Medlemskap kan fåes gjennom NNCOLDs sekretariat (henvendelse e-post: gog@nve.no) mot en årlig medlemsavgift  på kr. 5900,-.

Bli medlem. Fyll ut skjema for innmelding og send utfylt skjema til gog@nve.no.

Medlemskap i NNCOLD inkluderer blant annet abonnement på ICOLDs tekniske bøker (bulletiner), informasjon fra ICOLD og andre relevante organisasjoner, invitasjoner til NNCOLDs årlige fagseminarer og ICOLDs årsmøter/kongresser.

Les mer om invitasjon til nye NNCOLD medlemmer.