Damkrona

DAMKRONA - NNCOLDs HEDERSPRIS

Damkrona er en hederspris som er etablert for å fremme innovative og ingeniørmessig gode løsninger som ivaretar god damsikkerhet samt landskapsmessige, estetiske og/eller miljømessige kvaliteter med god gjennomføring ift HMS.

Damkrona statutter.

Det anvendes store ressurser for å få gode løsninger i forbindelse med nybygging og rehabilitering av dammer. Et viktig formål med Damkrona er å synliggjøre dette arbeidet.

Prisen deles ut under NNCOLDs fagseminar eller på bransjes seminarer.

Vi ønsker nå forslag på kandidater for Damkrona 2023. Forslag må inneholde følgende:

  1. Beskrivelse av anlegget og beliggenhet
  2. Bilder av anlegget
  3. Begrunnelse for forslag knyttet til en eller flere av følgende kvaliteter:
    • Innovative og ingeniørmessig gode løsninger
    • Ivaretar god damsikkerhet (i alle faser)
    • Landskapsmessige, estetiske og/eller miljømessige kvaliteter og med god gjennomføring ift HMS

Prisen deles ut av Den Norske Damkomiteen (NNCOLD).

Tildelingen for 2023 vil skje på Vassdragsteknisk forum vintermøte 1. februar 2024.

Innlevering av kandidater sendes elektronisk til NNCOLD sekretæren på gog@nve.no.

Frist for innlevering av kandidater er satt til 15. desember 2023.