Damkrona

DAMKRONA - NNCOLDs HEDERSPRIS

Damkrona er NNCOLDs hederspris, etablert for å fremme landskapsmessige, miljømessige og teknisk gode løsninger ved anlegg i regulerte vassdrag.

Det anvendes store ressurser for å få gode løsninger i forbindelse med nybygging og rehabilitering av dammer og andre vassdragsanlegg. Et viktig formål med Damkrona er å synliggjøre dette arbeidet.

Prisen deles ut under NNCOLDs fagseminar eller på bransjes seminarer.

Vi ønsker nå forslag til kandidater for årets utdeling av Damkrona. Forslaget bør inneholde følgende:

  1. beskrivelse av anlegget og dets beliggenhet
  2. bilder av anlegget
  3. begrunnelse for forslag knyttet et eller flere av følgende punkter: 
    • innovative og ingeniørmessig sikre løsninger
    • dammen ivaretar god damsikkerhet (i alle faser)
    • landskapsmessige, estetiske og/eller miljømessige kvaliteter og med god gjennomføring ift HMS

Juryen ønsker at forslag og nominasjoner tilsendes per epost til  Mari Hegg Gundersen (jurysekretær, mhg@nve.no) eller Hilde Johnsborg (juryformann, hilde.johnsborg@multiconsult.no). For mer informasjon, sDamkronas statutter.

Prisutdeling for Damkrona 2021 skjedde på VTF Dagene 12. januar 2022. NNCOLD gratulerer Eviny Fornybar AS. Vinneren av Damkrona 2021 er dam Fiskevatnet i Samnanger kommune i Vestland fylke. 😊