Damkrona

DAMKRONA - NNCOLDs HEDERSPRIS

Damkrona er NNCOLDs hederspris, etablert for å fremme landskapsmessige, miljømessige og teknisk gode løsninger ved anlegg i regulerte vassdrag.

Det anvendes store ressurser for å få gode løsninger i forbindelse med nybygging og rehabilitering av dammer og andre vassdragsanlegg. Et viktig formål med Damkrona er å synliggjøre dette arbeidet.

Prisen deles ut under NNCOLDs fagseminar eller på bransjes seminarer.

Vi ønsker nå forslag til kandidater for årets utdeling av Damkrona. Forslaget bør inneholde følgende:

  • beskrivelse av anlegget og dets beliggenhet
  • bilder av anlegget
  • begrunnelse for forslag knyttet til anleggets estetiske kvaliteter, landskapsmessige gode tilpasning til omgivelsene, innovative og ingeniørmessig gode løsninger - eller en kombinasjon av disse - i henhold

Juryen ønsker at forslag og nominasjoner tilsendes per epost til  Mari Hegg Gundersen (jurysekretær, mhg@nve.no) eller Hilde Johnsborg (juryformann, hilde.johnsborg@multiconsult.no). 

Frist for nominasjon for damkrona 2021 er 1.12.2021.

For mer informasjon, se Damkronas statutter.

Damkrona 2010Damkrona 2011Damkrona 2012Damkrona 2013Damkrona 2014Damkrona 2015Damkrona 2016 , Damkrona 2017Damkrona 2018Damkrona 2019,  Damkrona 2020