Damkrona

DAMKRONA - NNCOLDs HEDERSPRIS

Damkrona er NNCOLDs hederspris, etablert for å fremme landskapsmessige, miljømessige og teknisk gode løsninger ved anlegg i regulerte vassdrag.

Det anvendes store ressurser for å få gode løsninger i forbindelse med nybygging og rehabilitering av dammer og andre vassdragsanlegg. Et viktig formål med Damkrona er å synliggjøre dette arbeidet.

Prisen deles ut under NNCOLDs fagseminar eller på bransjes seminarer.

Vi ønsker nå forslag til kandidater for årets utdeling av Damkrona. Forslaget bør inneholde følgende:

  1. beskrivelse av anlegget og dets beliggenhet
  2. bilder av anlegget
  3. begrunnelse for forslag knyttet et eller flere av følgende punkter: 
    • innovative og ingeniørmessig sikre løsninger
    • dammen ivaretar god damsikkerhet (i alle faser)
    • landskapsmessige, estetiske og/eller miljømessige kvaliteter og med god gjennomføring ift HMS

Juryen ønsker at forslag og nominasjoner tilsendes per epost til  Mari Hegg Gundersen (jurysekretær, mhg@nve.no) eller Hilde Johnsborg (juryformann, hilde.johnsborg@multiconsult.no). 

Frist for nominasjon for damkrona 2021 er 17.12.2021. Prisutdeling blir på VTF Dagene 12. januar 2022.

For mer informasjon, se her og i Damkronas statutter.

Damkrona 2010Damkrona 2011Damkrona 2012Damkrona 2013Damkrona 2014Damkrona 2015Damkrona 2016 , Damkrona 2017Damkrona 2018Damkrona 2019,  Damkrona 2020