Damkrona

DAMKRONA - NNCOLDs HEDERSPRIS

Damkrona er NNCOLDs hederspris, etablert for å fremme landskapsmessige, miljømessige og teknisk gode løsninger ved anlegg i regulerte vassdrag.

Damkrona statutter.

Det anvendes store ressurser for å få gode løsninger i forbindelse med nybygging og rehabilitering av dammer og andre vassdragsanlegg. Et viktig formål med Damkrona er å synliggjøre dette arbeidet.

Prisen deles ut under NNCOLDs fagseminar eller på bransjes seminarer.

Vi ønsker nå forslag på kandidater for Damkrona 2022. Forslag må inneholde følgende:

  1. Beskrivelse av anlegget og beliggenhet
  2. Bilder av anlegget
  3. Begrunnelse for forslag knyttet til en eller flere av følgende kvaliteter:
    • Teknisk løsning
    • Miljø
    • Landskap

Prisen deles ut av Den Norske Damkomiteen (NNCOLD)

Tildelingen for 2022 vil skje på Vassdragsteknisk forum vintermøte 2. februar 2023.

Innlevering av kandidater sendes elektronisk til sekretæren på mhg@nve.no

Frist for innlevering av kandidater er satt til 23. desember 2022.