ICOLD

THE INTERNATIONAL COMMISSION ON LARGE DAMS (ICOLD)

ICOLDs hovedformål er å samle og bearbeide kunnskap knyttet til planlegging, drift, sikkerhet og miljø ved store dammer (dvs. dammer høyere enn 15 meter). Arbeidet skjer gjennom en rekke tekniske komiteer og utgis i form av tekniske bøker (bulletins). Siden ICOLD ble etablert er det utgitt rundt 150 bulletenger - bulletenger utgis årlig, opptil fem nye per år.

ICOLD ble etablert i 1928 med formål å bedre kunnskapen om, og sikkerheten ved, store dammer ettersom sikkerhetsnivået på denne tiden var svært varierende fra dam til dam. ICOLD er i dag en internasjonal organisasjon med 85 medlemsland (2005) der medlemskap er uavhengig av politiske, religiøse og ideologisk forhold i medlemslandene. ICOLD har ingen kommersielle motiv og arbeidet er basert på frivillig innsats.

Hvert tredje år arrangeres det kongress som samler rundt 1200 deltakere og hvor det presenteres 200-300 artikler. Siste ICOLD-kongress i Norge ble arrangert i Stavanger i 2015.

Den norske damkomiteen - NNCOLD representerer Norge i ICOLD, som kontaktledd for å opprettholde norsk kompetanse på dambygging og for å profilere det norske vannkraftmiljøet internasjonalt. All aktivitet er basert på frivillig innsats og komiteen har ingen kommersielle motiv.

Følg lenkene for å lese ICOLDs statutter og by-laws.