NNCOLD Ung

Et nettverk for yngre mennesker som jobber med vannkraft, dammer, hydrologi, hydraulikk, miljø, maskinteknikk, flomdempning og andre vassdragsrelevante fagfelt. Alle som jobber i bransjen og er yngre enn 35 år er velkomne.

Vi ønsker en bred målgruppe og aktiv deltagerskare. Foreningen arrangerer nettverkssamlinger, foredrag og liknende aktiviteter – samtidig som vi ønsker å skape engasjement rundt arbeidet til ICOLD og NNCOLD.

Ønsker du å bli medlem i dette forumet, kan du melde deg inn her: tinyurl.com/NNCOLDung Ved innmelding vil du motta informasjon om arrangementer som avholdes og andre aktiviteter.

Du finner også vår LinkedIn gruppe her: www.linkedin.com/groups/9296144

Ved spørsmål eller andre henvendelser, kan du kontakte:
Aslak Bøhle Foss – aslak.foss@statkraft.com
Nils Solheim Smith – nils.solheim.smith@ntnu.no