SKOLESIDER

Skolesider - dam og vannkraft

 

Flere av NNCOLDs firmamedlemmer har utviklet spennende interaktive web-sider som gir mulighet for læring og lek, se tabellen under.Sidene er utviklet av forskjellige energiselskap og hovedfokus er naturlig nok rettet mot energiproduksjon - andre formål for vassdragsregulering og dambygging, som regulering for vannforsyning, flomkontroll og transport mv. er derfor lite fokusert på disse sidene.

BKK (interaktive og informative sider på mange nivå)

E-CO Vannkraft (Informative sider som beskriver vannkraftproduksjon)

EnergiNorge (Informative sider mest rettet mot undervisning. Mye grunnleggende informasjon)

NVE Atlas (Tematisk kartdatabase som inneholder bl.a. dammer, magasin, flomsoner, sikringstiltak, hydrologiske målestasjoner og kraftverk.)

NVE (Informasjon om damsikkerhet)

Statkraft  (Interaktive og informative sider. Flere av Statkrafts samarbeidsparnere som Trondheim Energiverk og Skagerak kraft har tilsvarende sider)

NTNU Hydrauliske laboratorier