NNCOLD fagseminarer – Lenker – Presentasjoner – Skolesider

  • Dam Safety in Finland part 1 -  Dam Safety in Finland part 2Dam Safety in Iceland
  • Dam Safety in Sweden
  • Dam Safety in Norway
  • Climate Change and Dam Safety in Finland
  • Iceland - Remediation of the Laxá Power Plant III to lower operational problems related to ice and sediment transport
  • Planning and design of cofferdams – in light of Munkebotnsvatn dam failure
  • Research towards an update of the Swedish guidelines for ice load on dams
  • Current research on ice loads in Norway
  • How do dam owners confront winter conditions in Finland?
  • Iceland - Budarhals HPP-Spordalda Dam - Construction of Spordalda Dam and unforeseeable difficulties due to frost weathering of quarried rock fil
  • Faroe Island SEV presentatio

Følg oss på Facebook

Følg oss på Linkedin: ICOLD Nordic Profesional Network: This group is dedicated to advancing the art and science of dam engineering and promoting the wise and sustainable development and management of water and hydropower resources. This group facilitates the interchange of knowledge and experience between countries with common interests and environments.

 • Skolesider
  Flere av NNCOLDs firmamedlemmer har utviklet spennende interaktive web-sider som gir mulighet for læring og lek, se tabellen under.Sidene er utviklet av forskjellige energiselskap og hovedfokus er naturlig nok rettet mot energiproduksjon - andre formål for vassdragsregulering og dambygging, som regulering for vannforsyning, flomkontroll og transport mv. er derfor lite fokusert på disse sidene.

BKK (interaktive og informative sider på mange nivå)

Hafslund Eco(Informative sider som beskriver vannkraftproduksjon)

EnergiNorge (Informative sider mest rettet mot undervisning. Mye grunnleggende informasjon)

NVE Atlas (Tematisk kartdatabase som inneholder bl.a. dammer, magasin, flomsoner, sikringstiltak, hydrologiske målestasjoner og kraftverk.)

https://www.ntnu.edu/studies/msb1/abouNVE (Informasjon om damsikkerhet)

Statkraft  (Interaktive og informative sider. Flere av Statkrafts samarbeidsparnere som Trondheim Energiverk og Skagerak kraft har tilsvarende sider)

NTNU

         HydroCen