EUCOLD

EUCOLD – mål:

 • Motivere til Europeiske Arbeidsgrupper, som har som formål å utveksle oppdatert faglig informasjon og å oppmuntre til forskningsprosjekter som er av interesse for medlemmene.
 • Motivere til Europeiske Symposier om dammer og magasiner. Det er meningen at symposier med temaer som er spesielt relevante for en rekke europeiske land, skal holdes generelt med to til fire års mellomrom. De Europeiske Symposiene skal ikke holdes i samtidig som ICOLD-kongresser.
 • Utveksling av informasjon knyttet til prosjektering, konstruksjon, drift, vedlikehold, damsikkerhet, miljømessige og økonomiske aspekter ved dammer og magasiner.
 • Utveksling av data og informasjon om dammer og magasiner.
 • Utveksling av informasjon om lover, standarder og praksis med iht. sikkerhet, som brukes i forskjellige land, for å forbedre regelverket, og oppmuntre til vedtakelse av strenge krav med hensyn til damsikkerhet.
 • Utveksling av informasjon om regelverk, standarder og praksis som brukes med hensyn til miljøpåvirkning.
 • Fremskaffelse av ikke-politiske faglige råd i forhold til dam- og magasinsikkerhet til bevegelsene i europeiske land, EU eller andre grupper, der det er forespurt.
 • Deltakelse i PR-aktiviteter for å forklare de sosiale, miljømessige og økonomiske fordelene ved dammer og magasiner.
 • Samarbeid og faglig opplæring av unge ingeniører om dammer og magasiner gjennom deltakelse på symposiene, i arbeidsgruppene og i utveksling av ansatte mellom land.

Europeiske Arbeidsgrupper:

 • DAMS AND EARTHQUAKES
 • INTERNAL EROSION OF DAMS, DIKES AND LEVEES AND THEIR FOUNDATION
 • MANAGEMENT OF DAMS INCIDENTS
 • OVERFLOWING AND OVERTOPPING EROSION
 • PENSTOCKS AND PRESSURE SHAFT
 • TASK FORCE ON «DAMS AND TERRITORIES

Nett side til EUCOLD