NNCOLD

Den norske damkomiteen - NNCOLD (Norwegian National Committee on Large Dams) er den norske organisasjonen tilknyttet ICOLD - International Commission on Large Dams

NNCOLD s visjon: NNCOLD skal være Norges ledende organisasjon til å fremme kunnskap om dammer.

NNCOLD er en ideell, uavhengig og aktiv samfunnsaktør som bidrar til å styrke den norske og internasjonale damkompetansen. NNCOLD ønsker som bindeledd kontinuerlig å påvirke ICOLDs organisasjon til fornying og modernisering for enda bedre å bli i stand til å møte framtidens utfordringer.

Mål – internasjonalt:

  • artikler til alle internasjonale ICOLD arrangementer
  • søke om European Club Symposium i 2025
  • president eller visepresident fra Norden eller president for European club i løpet av de neste 8 år
  • delta aktivt i alle utvalgte tekniske komiteer

Mål – nasjonalt:

  • restrukturere NNCOLDs fagseminar
  • promotere og posisjonere unge og nye fagpersoner til framtidige posisjoner i ICOLD
  • nettverk for tekniske komiteer
  • minst 40 medlemmer ila 5 år
  • synliggjøre NNCOLD ved å øke tilgjengelighet på informasjon på hjemmesiden (info om tekniske komiteer, referansegrupper, nye bulletins, nyheter, mm) og dele ut Damkrona
  • tilgjengeliggjøre ICOLD dokumentasjon for NNCOLDs medlemmer

NNCOLDs komité består av inntil 12 medlemmer som velges for en periode på 3 år, i tillegg til æresmedlemmer og en sekretær. Komitéens medlemmer har sitt yrke i nær tilknytning til damrelaterte fag, enten i form av forskning, forvaltning, undervisning eller som eier, rådgivende ingeniør eller entreprenør. Siden 1958 har sekretariatsfunksjonen ligget hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

For NNCOLDs vedtekter, se her.

NNCOLDs eldre årsberetninger finner du her.  NNCOLDs årsberetning 2018. NNCOLDs årsberetning 2019. NNCOLD årsberetning 2020, NNCOLD årsberetning 2021. NNCOLD årsberetning 2022.  NNCOLD årsberetning 2023.

NNCOLD-komitéens sammensetning finner du her.