NNCOLD

Den norske damkomiteen - NNCOLD (Norwegian National Committee on Large Dams) er den norske organisasjonen tilknyttet ICOLD - International Commission on Large Dams

NNCOLD s visjon: NNCOLD skal være Norges ledende organisasjon til å fremme kunnskap om dammer.

NNCOLD er en ideell, uavhengig og aktiv samfunnsaktør som bidrar til å styrke den norske og internasjonale damkompetansen. NNCOLD ønsker som bindeledd kontinuerlig å påvirke ICOLDs organisasjon til fornying og modernisering for enda bedre å bli i stand til å møte framtidens utfordringer.

Mål – internasjonalt:

  • artikler til alle internasjonale ICOLD arrangementer
  • søke om European Club Symposium i 2025
  • president eller visepresident fra Norden eller president for European club i løpet av de neste 8 år
  • delta aktivt i alle utvalgte tekniske komiteer

Mål – nasjonalt:

  • restrukturere NNCOLDs fagseminar
  • promotere og posisjonere unge og nye fagpersoner til framtidige posisjoner i ICOLD
  • nettverk for tekniske komiteer
  • minst 40 medlemmer ila 5 år
  • synliggjøre NNCOLD ved å øke tilgjengelighet på informasjon på hjemmesiden (info om tekniske komiteer, referansegrupper, nye bulletins, nyheter, mm) og dele ut Damkrona
  • tilgjengeliggjøre ICOLD dokumentasjon for NNCOLDs medlemmer

NNCOLDs komité består av inntil 12 medlemmer som velges for en periode på 3 år, i tillegg til æresmedlemmer og en sekretær. Komitéens medlemmer har sitt yrke i nær tilknytning til damrelaterte fag, enten i form av forskning, forvaltning, undervisning eller som eier, rådgivende ingeniør eller entreprenør. Siden 1958 har sekretariatsfunksjonen ligget hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

For NNCOLDs vedtekter, se her.

NNCOLDs eldre årsberetninger finner du her.  NNCOLDs årsberetning 2018. NNCOLDs årsberetning 2019. NNCOLD årsberetning 2020, NNCOLD årsberetning 2021. NNCOLD årsberetning 2022.

NNCOLD-komitéens sammensetning finner du her.