Rekruttering og støtteordninger

NNCOLD tilbyr en rekke økonomiske støtteordninger rettet mot studenter og unge ingeniører innen vassdragsteknikk og damtekniske fag.

Søknadsfrister for 2024 er 15. april og 15. september. Søknader sendes til NNCOLDs sekretær: gog@nve.no

Søknaden må minimum beskrive hvem som søker, hva det søkes om midler til, hvor stort beløp som omsøkes, samt beskrive hvordan søknaden sammenfaller med støtteordningens formål og retningslinjer. Det er også positivt om det vedlegges CV for den som søker.

Støtteordningen er rettet mot studenter og unge ingeniører innen vassdragsteknikk/damtekniske fag og kan gi tilskudd til:

  • deltagelse på NNCOLDs fagseminar
  • støtte til felt- og laboratoriestudier ifm. hovedoppgave innen fagområdet vassdragsteknikk
  • støtte til internasjonal nettverksbygging, for eksempel studiebesøk ved utenlandske universitet/høyskoler
  • deltagelse på utvalgte internasjonale ICOLD-arrangementer. Støttekomiteen vil på forhånd informere om hvilke arrangementer som er aktuelle. Søkere som skal presentere en artikkel/poster prioriteres. Se også: Hvorfor skal du publisere artikkel?
  • støtteordninger for unge ingeniører (yngre enn 35 år)

Søknader behandles etter NNCOLDs retningslinjer for tildeling av støtte.

Ved innvilget søknad utbetales støtten i etterkant av gjennomført arrangement ved innsendelse av reiseregning med kvitteringer og en kort skriftlig rapport om deltagelsen på arrangementet/aktiviteten (maks 1 side).

Aktuell arrangement i 2024: ICOLD (icold2024.org)