Rekruttering og støtteordninger

NNCOLD tilbyr en rekke økonomiske støtteordninger rettet mot studenter og unge ingeniører innen vassdragsteknikk og damtekniske fag.

Søknadsfrister er 1. august for 2023. Søknader sendes til NNCOLDs sekretær, Goranka Grzanic: gog@nve.no.

Søknaden må minimum beskrive hva det søkes om midler til og hvor stort beløp som omsøkes.

Støtteordninger for studenter og unge ingeniører innen vassdragsteknikk/damtekniske fag

  • deltagelse på NNCOLDs fagseminar
  • støtte til felt- og laboratoriestudier i fm hovedoppgave innen fagområdet vassdragsteknikk
  • støtte til internasjonal nettverksbygging, for eksempel studiebesøk ved utenlandske universitet/høyskoler
  • deltagelse på utvalgte internasjonale ICOLD-arrangementer. Støttekomiteen vil på forhånd informere om hvilke arrangementer som er aktuelle
  • støtteordninger for unge ingeniører (yngre enn 35 år)
  • støtte til utarbeiding og/eller presentasjon av artikkel ved internasjonal konferanse. ICOLD-arrangement prioriteres. Hvorfor skal du publisere?

Søknader behandles etter NNCOLDs retningslinjer for tildeling av støtte.

Frist for behandling av støtte for 2022 er 15. mai og 15 september. Se mer om rekruttering-og-stotteordninger.