Høringer

DOKUMENTER PÅ HØRING

Høringsutkast på ICOLDs bulletiner og øvrig relevant stoff gjøres fortløpende tilgjengelig nedenfor.

Tilbakemelding på ICOLDs høringsutkast vil bli gjengjeldt med den endelige utgaven av bulletinen når denne foreligger. I enkelte tilfeller kan NNCOLD også gi honorar for å gjennomgå høringsdokumentet, dette må imidlertid avklares med NNCOLDs sekretariat i forkant.

Følgende dokumenter er for øyeblikket på høring:

 

Denne kategorien er for øyeblikket tom.